මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Chrome Extensions Firefox වලට Install කරන ආකාරයඔබට Chrome Extensions Firefox වලට Install කරගන්න පුළුවන් Firefox Addon එකක් තමයි මම අද දෙන්නේ.

මේකේ නම තමයි මේ Firefox Addon ඒක ඔබේ Firefox වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට දාගත්තා ට පස්සේ ඔබට පුළුවන් Chrome Web Store එකට ගිහිල්ලා එකේ තියෙන ඕනෑම Extensions එකක් ඔබේ Firefox වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට install කරගන්න.

Chrome Extensions Firefox වලට Install කරන ආකාරය

1. මුලින් ම මේ Addon ඒක ඔබේ Firefox වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට Install කරගන්න. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/chrome-store-foxified/

2. දැන් යන්න Chrome Web Store එකට මෙන්න මෙතනින් https://chrome.google.com/webstore/category/extensions

3. දැන් ඔබට අවශ්‍ය කරන Extension ඒක Search කරලා සොයාගෙන Add to Firefox ඔබන්න.4. දැන් Extension ඒක පහත රුපයේ ආකාරයට Download වෙයි.
5. ඔබේ Firefox වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට එය Install කරගන්න Temporarily Install Unsigned Addon බටන් ඒක ඔබන්න.


මේ ලිපිය සම්බන්ධව ගැටළු තියෙනවනම් Comment මාර්ගයෙන් අහන්න. ඒ වගේම මේ ලිපිය හොදනම් Share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ස්තුතිය

Comment එකක් දාලා යන්න සිතුන ඔබට ගොඩක් ස්තුතිය
EmoticonEmoticon