මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන සියළුම Bookmarks ටික Export කරන ආකාරය


Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි දැන් තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් වලින් කිසිම අවුලක් නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මටනම්.

ඔය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ගොඩක් දේවල් ඇතුල් කරලා තිබුනට එක දෙයක් නැහැ

ඒ පරිගනකයේ වෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් තියෙන සියළුම Bookmarks ටික Import කරන්න ක්‍රමයක් හදලා තිබුනට Export කරගන්න ක්‍රමයක් ඇතුල් කරලා නැහැ.

හැබැයි ඔය සියළුම Bookmarks ටික Export කරගන්න පුළුවන් Extension එකක් තියෙනවා එකේ නම Bookmarks Import & Export. , Import & Export දෙකම කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔය Extension එක Install කරගන්න ඔයාගේ Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට https://addons.opera.com/en/extensions/details/bookmarks-import-export/?display=en

ඊට පස්සේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන Import & Export , Extension එකේ  Icon එක ඔබන්න.

ඊට පස්සේ Export ඔබලා සියළුම Bookmark ටික Export කරගන්න.


ඒ වගේම මගේ ලිපියට කැමති නම් පහත Share Buttion ඔබලා ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න Share කරන්න ස්තුතිය.

Comment එකක් දාලා යන්න සිතුන ඔබට ගොඩක් ස්තුතිය
EmoticonEmoticon