මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Twitter වල Video autoplay වෙන ඒක ඉවත් කරන ආකාරය


Twitter වල Video Auto play එක හරිම කරදරයක්.

Video autoplay වෙන නිසා Data ටිකත් නොදනිම නිකන්ම කැපිලා යනවා

ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ හදන්නේ Twitter වල Video autoplay වෙන ඒක නවතා ගන්නේ කොහොමද කියලා.

ඔයා මුලින් ම Twitter ගිණුමට ලොග් වෙලා. Account Settings යන්න. යන හැටි දන්නේ නැත්තම් මෙතනට යන්න  https://twitter.com/settings/account

ඊට පස්සේ Content වල තියෙනවා Video Tweets (Video autoplay) කියලා අන්න එකේ ක්ලික් ඒක අයින් කරලා Save කරන්න එචරයි එතකොට Twitter වල Video Video autoplay වෙන්න නැහැ.

Comment එකක් දාලා යන්න සිතුන ඔබට ගොඩක් ස්තුතිය
EmoticonEmoticon