මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Linux පරිගනකයේ Chrome හා Firefox වල Auto Scroll ක්‍රියාත්මක කර ගන්නා ආකාරය


දන්නවනේ Mouse එකේ තියන්නේ රෝදයක් (scroll wheel එක) අන්න ඒක එබුවාම ඕනම තැනක පරිගනකයේ Auto Scroll වෙනවා. මම Lubuntu වලට මාරු උනාට පස්සේ Windows වල වගේ මේ Auto Scroll එක වැඩ කරේ නැහැ Chrome හා Firefox වල. ඉතින් මේ ගැන Google Search එකක් දාලා බැලුවාම හොයාගන්න ලැබුනා මේක Linux වල ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕනේ කියලා Windows වල වගේ නිකන්ම වැඩ කරන්න බැහැ

හරි මම කියලා දෙන්නම් දැන් Auto Scroll එක Chrome හා Firefox වල ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය.

ඔබේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක Chrome නම් පහත Link එකට ගිහිල්ලා පහත Link එකේ තියෙන extension එක දාගන්න. මේ extension එක දාගත්තට පස්සේ වෙන extension වල වගේ Icon එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ නමුත් මේ extension එක හොදින් වැඩ කරනවා.

CentOS/Fedora, Ubuntu, Linux Mint වල VLC Media Player එක Install කරන ආකාරය


VLC Media Player එක ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ නේ හැමෝම වගේම දන්නවා. මේක Windows වල වගේම Linux වලත් Install කරන්න පුලුවන්. මේක Install කරගන්න ආකාරය මම කියලා දෙන්නම්.

මුලින්ම කී බෝර්ඩ් එකේ CTRL + Alt + T ඔබලා Terminal එක Open කරගන්න.


CentOS / Fedora වල Install කරන්නේ මෙහෙමයි.


දැන් පහත command එක ඔබේ Terminal එකට Copy කරගෙන Paste කරගන්න.

su -c 'yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm'

ඊළගට මේ command එක ඔබේ Terminal එකට Copy කරගෙන Paste කරගන්න.

su -c 'yum install vlc'

Ubuntu, Linux Mint වල Install කරන්නේ මෙහෙමයි

මුලින්ම කී බෝර්ඩ් එකේ CTRL + Alt + T ඔබලා Terminal එක Open කරගන්න.

දැන් පහත command එක ඔබේ Terminal එකට Copy කරගෙන Paste කරන්න.

sudo add-apt-repository -y ppa:anton50489/test

ඊළගට පහත command එක type කරන්න Terminal එකේ

sudo apt-get update

ඊළගට පහත command එක Type කරන්න

sudo apt-get install vlc