මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

DNS මගින් ඔබේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ ආරක්ෂාව හා වේගය වැඩි කර ගන්න


මම අද කියලා දෙන්නේ DNS වෙනස් කර ගන්න ආකාරය පිලිබදවයි. හොද DNS එකක් භාවිතා කරනවනම් Internet Connection එකේ වේගය ටිකක් වැඩි කර ගන්න පුලුවන් Page එකක් load වෙනකොට සිදුවෙන වැරදි ඉවත් කරලා downlaod speed එක ටිකක් වැඩි කරලා දෙනවා, තව Malware, Botnets, Adware, Phishing වගේ hacking methods වලින් ආරක්ෂා වෙන්න පුලුවන් මේ හොද මට්ටමේ DNS එකක් භාවිතා කිරීම තුලින්

DNS කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියලා ඉන්නම් ඉසෙල්ලා, DNS කියන්නේ Domain Name System කියන එකටයි. DNS වලින් වෙන්නේ Host Name එකක් IP address එකකට පරිවර්තනය කරලා දෙන එක.

ඔබේ Web browser එකේ address එකක් Type කලාම ඒ Web address ට අදාළ IP address එක හොයලා දෙන්නේ මෙන්න මේ DNS වලින්.


ඔබට භාවිතා කරන්න පුලුවන් නොමිලේ දෙන හොදම DNS සේවා දෙකක් තමයි පහත තියෙන්නේ

Google DNS

මේ DNS සේවාව දෙන්නේ Google එකෙන් මේක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 2009 දී මේක තමයි ලෝකේ හොදම විශාලතම DNS සේවාව.