මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Lubuntu14.04 LTS වල Chromium browse එක Install කරගන්න ආකාරය


Lubuntu වල Chromium වෙබ් බ්‍රුවුසර් එක Install කර ගන්න ආකාරයයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. Windows වලදී Google Input tool එහෙම භාවිතා කළා නම් ඔබ ඒවා Lubuntu වල Install කරන්න බැහැ. හැබැයි Chromium වෙබ් බ්‍රුවුසර් එකට Google Input tool extension එක දාගෙන භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඔබ Google Input tool භාවිතා කල කෙනක් නම් Lubuntu වල Chromium වෙබ් බ්‍රුවුසර් එක Install කර ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වේවි.

වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් Chromium browse එක Install කර ගමු.

මුලින් ම කී බෝඩ් එකේ Ctrl + Alt + T ඔබලා terminal එක ගන්න . ඊට පස්සේ පහත command එක ගහලා Enter ඔබන්න එතකොට Install වෙයි.

sudo apt-get install chromium-browser

Chromium වෙබ් බ්‍රුවුසර් එක Open කරලා මෙතනට ගිහින් Google Input toot extension එක Download කරලා Install කරගන්න. https://chrome.google.com/webstore/detail/google-input-tools/mclkkofklkfljcocdinagocijmpgbhab

Lubuntu 14.04 LTS වල RAR File Extract කරන ආකාරයWindows වලත් RAR file, කෙලින්ම Extract කරන්න බැහැ. Windows වලටත් RAR FIle Extract කරන්න මොකක් හරි Software එකක් බාවිතා කරන්න සිදුවෙනවා. Lubuntu වලත් එය එසේම තමයි Lubuntu වලත් RAR File Extract කරන්න බැහැ. ඉතින් Lubuntu වල RAR Extract කරන්න බැරිනම් මෙචරයි කරන්න තියන්නේ.

ගන්න Terminal එක කී බෝඩ් එකේ CTRL + Alt + T ඔබලා. අරන් පහත Command එක ගහන්න ගහලා Enter ඔබන්න. එතකොට RAR File Extract කරන්න පුලුවන් Software එක Install වෙනවා.

sudo apt-get install unrar

ඊට පස්සේ ඔයාගේ RAR File එක උඩ Mouse එකේ Right ක්ලික් කරලා Extract to" ඔබන්න එතකොට RAR File එක Extract වෙයි.