මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Youtube Video Play වෙන එක නවත්වන්න පුලුවන් Extension එකක්

Youtube වෙබ් අඩවියේ මොන දේ තිබුනත් Youtube Video Player එකේ Stop බටන් එකක් නැහැනේ. ඔබ සාමානයෙන් Video ව Play වෙන එක නවත්වන්න උනාම කරන්නේ Pause බටන් එක ඔබන එකනේ. හැබැයි ඒක එබුවාම Video නැවතුනාට. Video එක Download වෙන එක නවතින්නේ නැහැ. Video එක Download වෙන එක නවත්වන්න නම් ඕන එතනට Stop බට්න් එකක් ඉතින් මන් අද දෙන Google Chrome Extension එක දාගත්තට පස්සේ Youtube Video Player එක ලගට Stop බට්න් එකක් එනවා.


මේ Extension එකේ නම 'Stop Video Download For YouTube' පහත රුපය බලන්න. ඔය රුපයේ තියෙන්නේ මේ Chrome Extension එක දාගත්තට පස්සේ Stop බට්න් එක පෙනෙන ආකාරයයි.මේ Stop බටන් එක ඔබලා ඔබට පුලුවන් Video එක Play වෙන එකයි Video එක Download වෙන එකයි දෙකම නවත්වන්න. මේ Link එකෙන් ගිහින් ගන්න මේ Extension එකUbuntu වල Guest session ඉවත් කර ගන්නා ආකාරය


Ubuntu වල Password දාලා Pc එක ලොක් කරලා තිබුනට වැඩක් නැහැ ඕන කෙනක් ට පුලුවන් Guest session එකෙන් ලොග් වෙලා පරිගනකය භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ලොක් කරනවනම් නිකන්වත් කිසි දෙයක් ඔබන්න බැරි වෙන්න ලොක් කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක නිසා Google Search එකක් දාලා හෙව්වා Guest session නැති කරලා දාන හැටි කොහොම හරි ඉතින් හොයලා හොයලා හොයාගත්තා.

Ubuntu වල Guest session එක ඉවත් කර ගන්නා ආකාරය ඔයාලට කියලා දෙන්නම්.

1. මුලින් කී බෝඩ් එකේ CTRL + Alt + T ඔබලා Terminal එක Open කරගන්න.

2. දැන් Terminal එකට පහත command එක Copy කරලා අරන් Paste කරලා Enter ඔබන්න.

sudo sh -c 'printf "[SeatDefaults]\nallow-guest=false\n" >/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-no-guest.conf'

ඉහත command එක Paste කරලා Enter කලාට පස්සේ. Password එක අහයි එකට ඔබේ පරිගනකයේ Password එක ගහන්න. ගහලා Enter කරන්න. එතකොට වැඩේ හරි.

3. දැන් ඔබේ පරිගනකය Reboot කරන්න. අනිවර්යෙන් Guest session නැති වෙලා තියේවි

දැන් නැති කරලා දාපු Guest session අයෙත් ගන්න ඕනම් ගන්නේ මෙහෙමයි

1. මුලින් කී බෝඩ් එකේ CTRL + Alt + T ඔබලා Terminal එක Open කරගන්න.

2. දැන් Terminal එකට පහත command එක Copy කරලා අරන් Paste කරලා Enter ඔබන්න.

sudo rm /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-no-guest.conf

ඉහත command එක Paste කරලා Enter කලාට පස්සේ. සමහර විට Password එක අහයි එකට ඔබේ පරිගනකයේ Password එක ගහන්න. ගහලා Enter කරන්න. එතකොට වැඩේ හරි.

3. දැන් ඔබේ පරිගනකය Reboot කරන්න. අනිවර්යෙන් Guest session නැවත ඇවිල්ලා තියෙයි එතකොට.