මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

පැරණි පරිගණක සදහා LXLE මෙහෙයුම් පද්ධතිය


මේ Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ පැරණි පරිගණක සදහායි මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නම LXLE, මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය Ubuntu/Lubuntu LTS පාධක කරගෙන නිර්මාණය කළ මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. මම කලින් ලියලා තියෙනවා නේ Lubuntu ගැනත් Lubuntu ගැන දන්නේ නැත්තම් ඒ ලිපි බලන්න පුලුවන් මෙතන ඔබලා. මම මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ 14.04.03 LTS සංස්කරනය බාගත කරලා දාලා බැලුවා මේකත් Lubuntu වගේම තමයි හැබැයි Lubuntu වල නැති ගොඩක් ප්‍රෝයෝජනවත්, වයිරස් ගාඩ්,Firewall , ගේම් ඇතුළු Software ගොඩක් මේ LXLE මෙහෙයුම් පද්ධතියේ තියෙනවා. තව Desktop Wallpapers 100 කුත් මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ තියෙනවා ඔබත් මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය Download කරගෙන ස්ථාපනය කරලා බලන්න.