මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Skype Audio , Video Call Record කරන්න පුලුවන් Software එකක්


මේ Software එකේ නම Free Video Call Recorder for Skype මේකෙන් පුලුවන් Skype Call Record කරන්න . මේ Software එක මම බාවිතා කරලා නම් බැලුවේ නැහැ. මම බාවිතා කරන්නේ Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිසා. මේක ඕන අයට මෙතනින් Download කරගන්න පුලුවන්. http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Video-Call-Recorder-for-Skype.htm#.VBmrRNSSxwA

VLC Media Player එකෙන් Desktop එක Record කරන ආකාරය [Video]


ඔබේ පරිගනකයේ කරන ඕනම වැඩක් Video එකක් විදියට Record කරගන්න පුලුවන් VLC Media Player එකෙන් . මේකෙන් Record කරන වැඩේ කරගන්න හරිම පහසුයි . ඔය පහත Video එක බලලා පුලුවන් වැඩේ කරගන්න.

Google Drive එකට නොමිලේ 2GB ලබා ගන්න


Safer Internet Day නිමිත්තෙන් Google එකෙන් Free Google Drive Space එකක් ලබා ගන්න පුලුවන්. ඔබේ Google ගිණුමේ security checkup dashboard වෙත ගිහිල්ලා security checkup සම්පූර්න අයට 2GB Google Drive Space එකක් නොමිලේ ලබා දෙනවා . ඔයත් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා https://security.google.com/settings/security/secureaccount security checkup එකක් කරලා නොමිලේ 2GB ගන්න. security checkup එක අවසානයේ පහත රූපයේ ආකාරයේ පණිවිඩයක් දිස්වෙයි එතකොට.


Google ලා ගිය අවුරුද්දේ Safer Internet Day එකට මෙහෙම Free 2GB Google Drive Space එකක් ලබා දුන්නා. මමත් security checkup සම්පූර්න කළා 2015 මට 2GB ලැබුණා එතකොට මගේ සම්පුර්ණ Space එක 17408Mb උණා. දැන් 2016 ලබා දුන්න 2Gb එකත් එක්ක 19456 MB උණා මගේ මුළු Space එකම එහෙනම් ඔබත් ඉක්මනින් ලබා ගන්න.