මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

ෆේස් බුක් එකේ සියළුම Wall Posts පහසුවෙන් ඉවත් කරන ආකාරයමේ Extension එකෙන්  පුළුවන් Facebook Page එකේ Profile එකේ සියළුම Post මකලා දාන්න.  තව Profile එකේ තියෙන දේවල් Hide/Unhide කරන්න Like කරලා තියෙන ඒවා Un Like කරන්නත් Backup එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ Extension එකේ නම තමයි Facebook Post Manager

Gnome වලට කැමති අයට Ubuntu Mate


මේක Ubuntu පාධක මෙහෙයුම් පද්ධතියක්.

ඉස්සර Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ආපු GNOME 2 desktop Environment එක සංවර්ධනය කරලා හදපු OS එකක් තමයි Ubuntu Mate කියන්නේ.

පැරණි Gnome 2 Desktop Environment  එකට කැමති අයටයි,  Ubuntu වල එන Unity Desktop Environment එක පෙන්න බැරි අයටයි  පුළුවන් මේ Ubuntu MATE මෙහෙයුම් පද්ධතියට මාරු වෙන්න.


මෙන්න තියෙනවා Ubuntu Mate System Requirements

Blogger බ්ලොග් එකට සියළුම ලිපි හා ප්‍රතිචාර ගණන පෙන්වන ගැජට් එකක්


Blogger බ්ලොග් එකේ තියෙන සියළුම ලිපි හා ප්‍රතිචාර ගණන පෙන්වන ගැජට් එකක් මේක. මේක දැම්මට පස්සේ පහත රුපයේ ආකරයට ඔබේ සියළුම ලිපි හා ප්‍රතිචාර ගණන පෙන්වනවා.


මේක දාගන්න Blogger බ්ලොග් අඩවියේ Layout -> Add a Gadget -> HTML/JavaScriptAdd එකක් අරගෙන පහත කෝඩ් එක දාලා Save කරගන්න.

පහත කෝඩ් එකේ you.blogspot.com තියෙන තැනට ඔබේ බ්ලොග් එකේ ලිපිනය දාගන්න.

Total Posts: , Total Comments කියන තැනට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන් 'Total Videos, සියළුම ලිපි' කියලා උනත් දාගන්න පුළුවන්