මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

NameSilo එකෙන් ඩොලර් එකක් අඩු කරලා Domain Names මිල දී ගන්න


NameSilo කියන්නේ අනෙකුත් Domain Names ලියාපදිංචි කරන ආයතන වලට වඩා අඩුම මිලට Domain Names ලියාපදිංචි කරන ආයතනයක්. 

අඩු මිල ගනම් වගේම මම ඔහුන්ගේ සේවාවේ දකින එක හොදක් තමයි Namesilo වලින් ලියාපදිංචි කරන ඕනෑම Domain Name එකට ඔහුන් privacy protection එක නොමිලේ ලබා දීම. මේක රහස්‍ය විදියට වෙබ් අඩවියක් කරන කෙනක් ට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්.

ඉතින් මේ NameSilo ආයතනයෙන් ලියාපදිංචි කරන ඕනෑම Domain Names එක්ක මිල ඩොලර් එකක් අඩු කරන්න පුළුවන් මේ දින වල. මේක ලොකු වාසියක් 

Domain Name එක Oder කරනකොට ඔබටත් ඩොලර් එකකින් මිල අඩු කරගන්න ඕනම් අදාළ තැනට මෙන්න මේ කෝඩ් එක ලබා දෙන්න.

RETMENOT

Namesilo වල .info Domain Name එකක් $ 2.69 වනවා. ඉහත කෝඩ් එක භාවිතා කොලොත් ඔබට $ 1.69 ලබා ගන්න පුළුවන් මේ බ්ලොග් අඩවියේ LKTips.info නැමති Domain Name එක මිල දී ගත්තේ මම එහෙම කරලයි.