මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Image Upload නොකර Image Resize කරන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවියක්


ඕනෑම Image එකක් Upload කිරීමෙන් තොරව ඉතාමත් පහසුවෙන් ඕනෑම Image එකක් Resize කරගන්න පුලුවන් මේ වෙබ් අඩවියෙන් https://bulkresizephotos.com

Cent OS 6,7 VPS එකක Kloxo Mr Web Hosting Control Panel එක Install කරගන්නා ආකාරය

මේක තමයි Cpanel වලට සමකරන්න පුලුවන් එකම Free දෙන Web Hosting Control Panel එක. Cpanel දාගන්න සල්ලි නැතුව දුකෙන් ඉන්නවනම් ඒකම විසදුම Kloxo තමයි. අනිත් Free දෙන CP වලට වඩා මේක ගැටළු ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම වැඩ කෑලි වැඩි මේක මාර ලස්සනයි. 

ඔන්න Kloxo Mr වල screenshot කිහිපයක්. මේ screenshot මන් ගත්තේ මගේම VPS සර්වර් එකෙන්. 


මේ තියෙන්නේ Panel එකට ලොග් වෙන තැන. ( background image එක Page එක Refresh වෙන පාරක් පාසා වෙනස් වෙනවා)