මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Textnow වෙබ් අඩවියෙන් ලබා දෙන දුරකථන අංකයකින් ෆෙස් බුක් ගිණුමක් Verify කරන ආකාරය


ෆේස් බුක් ගිණුමක් නිකන් හදන්න බැහැනේ Phone Number එකක් ඕනේ වෙනවා ෆේස් බුක් ගිණුම Verify කරන්න.

මම ඊයේ ලිපියේ ලබා දුන් textnow වෙබ් අඩවියෙන් දෙන United States Phone Number වලින් පුළුවන් පහසුවෙන් ෆේස් බුක් ගිණුමක් Verify කරන්න.

Textnow දුරකථන අංකයකින් ෆේස් බුක් ගිණුමක් Verify කරන ආකාරය

1. ඔබට textnow දුරකථන අංකයක් නොමැති නම් මම ඊයේ දිනයේ ලියු ලිපිය බලලා textnow වෙබ් අඩවියෙන් දුරකථන අංකයක් ලබා ගන්න. http://www.lktips.info/2017/12/united-states-phone-number_13.html

2. ඊලගට ෆේස් බුක් වලට ගිලිල්ලා textnow දුරකථන අංකය දීලා ගිණුමක් හදන්න දුරකථන අංකය දෙනකොට මුලට +1 එකතු කරලා දෙන්න


3. දැන් textnow Account එකට SMS එකකින් කෝඩ් එක ඇවිල්ලා ඇති (පහත රුපයේ පරිදි) කෝඩ් එක Type කරලා ෆේස් බුක් ගිණුම Verify කරගන්න.


4. ඔන්න මන් හදපු ගිණුම Verify කළාඔයාලට මේ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් තියෙනවා නම් Comment කරලා අහන්න.

මගේ ලිපියට කැමති නම් පහත Share Buttion ඔබලා ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න Share කරන්න.

ස්තුතිය.

නොමිලේ United States Phone Number දෙන වෙබ් අඩවියක්


අද මම දෙන්නේ නොමිලේ United States Phone Number දෙන වෙබ් අඩවියක්.

මේ වෙබ් අඩවියේ නම textnow.com

ඔයාට එක එක ගිණුම් Verify කරන වැඩ වලට මේ Phone Phone Number භාවිතා කරන්න පුළුවන්

textnow වලින් Phone Number එකක් ලබා ගන්නා ආකාරය.

මුලින් ම මේ වෙබ් ලිපිනයට ගිහිල්ලා textnow වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වෙන්න https://www.textnow.com/signup


ලියාපදිංචි වෙනකොට දුන් E-mail එකට E-mail එකක් ඇවිල්ලා ඇති ඒකත් Verify කරන්න.


ඊලගට එනවා area code එක ඇතුළු කරන්න තැනක්. එතනට ඔයා මෙතනින් බලලා US වල කැමති area code එකක් දාන්න. https://countrycode.org/usa මමනම් දැම්මේ 516 කියලා.


ඔය තියෙන්නේ දුරකතන අංකය


ඔයාලට මේ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් තියෙනවා නම් Comment කරලා අහන්න.

මගේ ලිපියට කැමති නම් පහත Share Buttion ඔබලා ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න Share කරන්න.

ස්තුතිය.