මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

නොමිලේ United States Phone Number දෙන වෙබ් අඩවියක්


අද මම දෙන්නේ නොමිලේ United States Phone Number දෙන වෙබ් අඩවියක්.

මේ වෙබ් අඩවියේ නම textnow.com

ඔයාට එක එක ගිණුම් Verify කරන වැඩ වලට මේ Phone Phone Number භාවිතා කරන්න පුළුවන්

textnow වලින් Phone Number එකක් ලබා ගන්නා ආකාරය.

මුලින් ම මේ වෙබ් ලිපිනයට ගිහිල්ලා textnow වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වෙන්න https://www.textnow.com/signup


ලියාපදිංචි වෙනකොට දුන් E-mail එකට E-mail එකක් ඇවිල්ලා ඇති ඒකත් Verify කරන්න.


ඊලගට එනවා area code එක ඇතුළු කරන්න තැනක්. එතනට ඔයා මෙතනින් බලලා US වල කැමති area code එකක් දාන්න. https://countrycode.org/usa මමනම් දැම්මේ 516 කියලා.


ඔය තියෙන්නේ දුරකතන අංකය


ඔයාලට මේ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් තියෙනවා නම් Comment කරලා අහන්න.

මගේ ලිපියට කැමති නම් පහත Share Buttion ඔබලා ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න Share කරන්න.

ස්තුතිය.

Comment එකක් දාලා යන්න සිතුන ඔබට ගොඩක් ස්තුතිය
EmoticonEmoticon